Üdvözöljük a DEIDI honlapján!

Mozgásban konferencia

Grunda Marcell doktori (PhD) szigorlata

Meghívó

A Debreceni Egyetem Irodalomtudományok Doktori Iskolája tisztelettel meghívja Önt 

Grunda Marcell doktori (PhD) szigorlatára,

 melynek időpontja és helye:

2017. április 3. (hétfő), 11:00 óra

Debreceni Egyetem, Főépület, I. emelet, 132. szoba

A doktori szigorlati bizottság tagjai:

 Elnök:           

Dr. habil. Kovács Kálmán (egyetemi docens, DE)

 Tagok:          

 Dr. habil. Lichtmann Tamás (egyetemi tanár, ORZSE)

Mórocz Gábor doktori (PhD) előzetes vitája

MEGHÍVÓ

A DE BTK IDI Magyar és összehasonlító irodalomtudományi programja ezúton tisztelettel meghívja

Mórocz Gábor

Az esztétikai önmegváltás problémája Péterfy Jenő, Asbóth János, Justh Zsigmond és Gozsdu Elek esszéiben és esszéisztikus szépprózájában

című doktori (PhD) értekezésének előzetes vitájára, amelynek

időpontja: 2017. február 23. (csütörtök) 14:00

Gardosi Anett Regina PhD-fejezetvédése

MEGHÍVÓ

  A DEIDI Német Irodalom Doktori Alprogramja meghívja Önt

Gardosi Anett Regina

Zwischen den Generationen: (In)Stabile Familienkonstellationen in Birgit Vanderbekes Das Muschelessen

című doktori fejezetvédés előadására.

Témavezető: Dr. Horváth Andrea

Ideje: 2017. február. 16. (csütörtök), 13.00

Oláh Róbert PhD (doktori) védése

MEGHÍVÓ
A DE BTK Irodalomtudományok Doktori Iskolája (Magyar és összehasonlító irodalomtudományi program)
tisztelettel meghívja Önt Oláh Róbert Miskolci Csulyak István és Tofeus Mihály református lelkészek könyves műveltsége című PhD-értekezésének nyilvános vitájára.
Az értekezés témavezetője: Prof. dr. Imre Mihály, DSc, professor emeritus (DE)
A bírálóbizottság:
elnök: Prof. Dr. Bitskey István, MTA rendes tag, professor emeritus (DE)
opponensek: Prof. Dr. Monok István, DSc, MTA KIK főigazgató, egyetemi tanár (EKE)

Oláh Róbert PhD (doktori) szigorlata

MEGHÍVÓ
A Debreceni Egyetem BTK Doktori Tanácsa ezúton meghívja
Oláh Róbert doktori (PhD) szigorlatára, melynek időpontja és helye:
2016. december 16. 10.00 - Debreceni Egyetem, főépület, III. em., 301. szoba
A doktori szigorlati bizottság 
elnök: Dr. Bitskey István, az MTA rendes tagja, professor emeritus (DE BTK Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézet)    
tagok: Dr. Csorba Dávid, PhD, főiskolai docens (SRTA Rendszeres Teológiai és Egyháztörténeti Tudományok Intézete)    

Dr. Madarász Imre előadása a Komparatisztikai Műhelyben

Tisztelettel meghívjuk
a Komparatisztikai Műhely programjára

MADARÁSZ IMRE

Költőfejedelem és egyházfejedelem:
Dante és VIII. Bonifác

című előadására és az azt követő beszélgetésre.

MODERÁTOR: TÓTH JUDIT

Ideje: 2016. X. 4., kedd 14 óra
Helye: DE, Főépület III. em. 303. (intézeti könyvtár)

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Dr. S. Varga Pál, doktori iskolánk törzstagjának akadémiai székfoglalója

20161003S_Varga_szekfoglalo_meghivo_20161017.jpg

Mórocz Gábor komplex vizsgája

20161004-Mórocz_Gábor_komplex_vizsga_meghívó.jpg

Trippó Sándor komplex vizsgája

Trippó_Sándor_komplexvizsga_meghívó.jpg

Szanyi Ildikó PhD (doktori) szigorlata

MEGHÍVÓ

A Debreceni Egyetem
Irodalomtudományok Doktori Iskolája
tisztelettel meghívja Önt

Szanyi Ildikó
doktori (PhD) szigorlatára,

melynek időpontja és helye:
2016. június 7. (kedd), 11:30 óra
Debreceni Egyetem, Főépület, I. emelet, 132. szoba

Oldalak

 
 
 

Belépés